04 lutego 2021
cena obejmuje zredagowanie pozwu z: wnioskiem o alimenty na dziecko; wnioskiem o zabezpieczenie renty alimentacyjnej wnioskiem o zasądzenie kosztów procesu w tym 40 min konferencji z adwokatem
04 lutego 2021
cena obejmuje zredagowanie pozwu z: wnioskiem o rozwód bez orzekania o winie; wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; wnioskiem o zasądzenie kosztów procesu w tym 40 min konferencji
04 lutego 2021
Cena obejmuje zredagowanie pozwu z: wnioskiem o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka; wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi z ustaleniem
04 lutego 2021
cena obejmuje zredagowanie pozwu z: wnioskiem o rozwód bez orzekania o winie; wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej i ustaleniem miejsca pobytu dzieci;
04 lutego 2021
cena obejmuje zredagowanie pozwu z: wnioskiem o rozwód orzeczeniem o winie współmałżonka; wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; wnioskiem o zasądzenie kosztów procesu w tym 40 min konferencji
04 lutego 2021
cena obejmuje: 40 min konferencji z mediatorem - adwokatem; sporządzenie protokołu z odbytej mediacji; akt ugody; wniosek do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem UWAGA - koniecznym jest osobiste
04 lutego 2021
cena obejmuje zredagowanie wezwania do zapłaty w każdej sprawie w tym 40 min konferencji z adwokatem
04 lutego 2021
Jeśli miałeś/miałaś wypadek komunikacyjny z czyjejś winy; Ktoś wyrządził Ci szkodę lub w szpitalu wykonano wadliwy zabieg/ zarażono cię bakterią lub wirusem możesz wnieść pozew o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Cena
04 lutego 2021
Stało się dostałeś "bilet" do zakładu karnego; może uda się tego uniknąć odbywając karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego? cena obejmuje: zredagowanie wniosku o dozór elektroniczny do Sądu: w
04 lutego 2021
Jeżeli nie stać Cię na założenie sprawy i wynajęcie prawnika do prowadzenia sprawy możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu. Cena obejmuje: zredagowanie wniosku o